Veganske


terms and conditions

Ti pogoji poslovanja, objavljeni na spletni strani(v nadaljevanju: »pogoji poslovanja«. Poleg teh pogojev poslovanja lahko za določene odseke, podstrani ali določene uporabnike veljajo posebni pogoji poslovanja ali pogodbena določila.
  
Vsebine na spletni strani so za informativno in izobraževalno rabo ter niso mišljene kot nadomestek za zdravniško posvetovanje. O uporabnosti naših nasvetov in predlogov svetujemo, da se uporabnik glede na svoje zdravstveno stanje posvetuje s svojim osebnim zdravnikom.
 
Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.
  

Informacije o ponudniku
Dolgi naziv PRS:Primož Klemenšek s.p., programerski studio
Davčna številka SI: 74661663
Matična: 3911411000

Obdelava osebnih podatkov
Osebni podatki se obdelujejo skladno s politiko zasebnosti politiko zasebnosti.​


Izključitev odgovornosti
Pridržujemo si pravico onemogočiti spletno stran ali onemogočiti dostop do nje zaradi tehničnih ali drugih težav in vzdrževanja, kar pomeni tudi onemogočenje ali oviro za uporabo spletne strani. Nismo odgovorni za povrnitev morebitne škode ali stroškov, ki jih ima uporabnik zaradi prenehanja, nedelovanja ali ovir pri delovanju spletne strani. Ne zagotavljamo točnosti, popolnost in pravilnost vsebine, objavljene na spletni strani, niti ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi jo utegnil utrpeti zaradi zanašanja na objavljeno vsebino.
  
Ne odgovarjamo za škodo, ki utegne nastati na vaši strojni opremi, programski ali drugi opremi zaradi uporabe spletne strani. Sami morate zagotoviti ustrezno zaščito opreme (antivirus itd.) pred dostopom do spletne strani in uporabo le-te.
 
Uporabnik mora zagotoviti ustrezno varnost in zaupnost tistih podatkov, ki se uporabljajo za prijavo na spletni strani (elektronski naslov, geslo). Ne odgovarjamo za škodo, ki bi uporabniku utegnila nastati zaradi nepooblaščenega razkritja ali uporabe podatkov za registracijo.

Uporaba prava in pristojnost
Pravna razmerja med uporabniki spletne strani, in ponudnikom, kot upravljavcem spletne strani, se urejajo s predpisi Republike Slovenije. Morebitni spori se bodo reševali po mirni poti, če pa to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 

Končne določbe
Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.
 
V primeru, da so določbe teh pogojev poslovanja v nasprotju z določili posamične pogodbe med uporabniki in ponudnikom oz. dogovorjenih posebnih pogojev, veljajo določila posamične pogodbe oz. dogovorjenih posebnih pogojev.